ACCA考友群

来源:未知发布时间:2019-10-24 15:48发布者:Pass_ACCA

——  ACCA考试&资料群  ——
 

③群
 

④群
 

⑤群
 

⑥群
 

⑦群
 

⑧群
 
——  科目交流群  ——
 

【F1-F4】
 

【F5&P5】
 

【F6&P6】
 

【F7&P2】
 

【F8&P7】
 

【F9&P4】
 

【P1&P3】
 
   

再送大家一个2019ACCA资料包,可以分享给小伙伴,自提,戳:ACCA资料【新手指南】+内部讲义+解析音频 相关内容推荐:

2022ACCA考试资料包,自提,戳:ACCA资料【新手指南】+内部讲义+解析音频
 

本文由中国ACCA考试网编辑发布,如需引用或转载请注明出处。
想要了解更多更全的ACCA资讯,关注微信号:passACCA999